PONDEROSA-sezon 2020 rozpoczety !!!

Już się zaczęło! Sparowanych zostało 114 par na hodowli. Część par zostało w takim samym kojarzeniu jak w roku 2019, kilkanascie par zostało skojarzonych z nowymi partnerami oraz kilka gołębi które zostały wprowadzone do hodowli po raz pierwszy(nowe nabytki od H.E Eijerkamp np.(Heremans-Ceuster-NL19-1411615 wnuk New Euro x wnuk Torwald),Heremans-Ceusters-NL19-1411456( wnuczka Jackpot x wnuczka Olympic Niels), Heremans-Ceusters NL19-1413079 wnuczka Olympic Hans x siostra Nieuwe Olympiade. Z gołębi Van Loon wprowadziliśmy samczyka wnuka New Don Leo x wnuk New Che !!!

 Wychowamy po tych gołębiach dzieci ,które zasilą Wasze gołębniki oraz podniosą poziom hodowlany oraz lotowy !

                                                         Dobry Lot

Syn “Nieuwe Olympiade”, jednego z najwybitniejszych i najdroższych gołębi na świecie (210.000 EUR), wędruje za pośrednictwem stacji hodowlanej OVIGOR PONDEROSA do polskiego gołębnika! 

PONDEROSA POLSKA - stacja hodowlana

W naszym stadzie obecne jest potomstwo z pierwszej i drugiej linii najlepszych ptaków spośród najlepszych