, , ,

OviBlack

Właściwości: OviBlack hamuje rozwój drobnoustrojów patogennych, m.in. antybiotykoopornych, unieczynnia toksyny bakteryjne i inne szkodliwe produkty przemiany materii oraz przewodu pokarmowego. W błonie śluzowej dzioba, przełyku oraz w wolu gołębia stwarza środowisko wolne od „żółtego guzka”, pasożytów (kokcydia), bakterii (salmonella) i wirusów. Odżywia organizm gołębia i oczyszcza krew.

Kobylak zaliczany jest również do grupy surowców wykorzystywanych m.in. jako źródło cynku i witaminy A w usuwaniu problemów  skórnych- tzw. ”molika” (ubytek piór na wolu).

Podawanie:

Higiena dzioba, przełyku oraz wola:

–    kuracja po okresie zimowym :1 kropla do dzioba  jednorazowo,  oraz 2 pipetki na 1 litr wody przez 3 kolejne dni

–     w okresie wysiadywania jaj : w 7-9 dni od zniesienia jaj – 1 kropla do dzioba jednorazowo,  oraz 2 pipetki na 1 litr wody przez 2 kolejne dni

– w trakcie odsadzania młodych – 1 kropla do dzioba jednorazowo

– przed lotami gołębi starych – na ok. 14 dni przed lotami 1 kropla do dzioba jednorazowo

– w trakcie lotów gołębi starych – 1 kropla do dzioba pomiędzy 6-7 lotem

– przed lotami gołębi młodych – na ok.10 dni przed lotami  jednorazowo 1 kropla do dzioba oraz 2 pipetki na litr wody

– po sezonie lotowym oraz  nowym gołębiom sprowadzonym do gołębnika –  jednorazowo 1 kropla do dzioba

Higiena skóry oraz upierzenia:

– jeden raz w miesiącu podać OviBlack do kąpieli z OviBad – 5 pipet na 10 litrów wody.

-brak piór na wolu (molik ) 1-2 krople z pipety wetrzeć końcówką pipety w skórę przez 3-5 dni 

Przed użyciem wstrząsnąć!